www.5213.net > 该组词 二年级 下册

该组词 二年级 下册

小学二年级下册语文 生字 组词 班级: 姓名 1找春天 脱(脱掉 脱色 脱落) 冻(解冻 冻结 冰冻 ) 溪(小溪 溪水 溪流) 棉(棉袄、棉花、棉被) 探(探头 探险 探出 ) 摇(摇动 摇荡) 野(野外 田野 野花) 躲(躲雨 躲闪躲开) 解(解冻 解渴

1、找春天脱(脱下)(脱落)(解脱)(逃脱)(脱掉) 冻(冻结)(冰冻)(果冻)(冷冻)(解冻)溪(小溪)(溪水)(溪流) 棉(棉花)(棉袄)(棉布)(棉被)探(探听)(探望)(打探)(探亲) 摇(动摇)(摇摆)(摇篮

生字组词 :学生、出生、怕生、生长、生气、生病、生机、天生、男生、女生、野生、医生、生日、生人、生活、发生、花生、生父、生动、生字、先生、生火、人生、独生、产生、生产、生死、卫生、生存、生辉、诞生、寄生、生姜、陌生、生涯、胎生、生锈、畜生、平生、孪生.欺生、营生、监生、廪生、簇生、谋生、生丝、接生、安生、认生、半生、生齿、红生、生肖、怯生、生命、横生、差生、生药、生成、童生、生擒、好生、生水、生怕、转生、苍生、轻生、投生、生财、生灵、考生、生疏、生番、复生、生境、生身、孳生、终生、伤生

1找春天 脱tuō(脱掉 脱色 脱落) 冻dòng(解冻 冻结 冰冻 ) 溪xī(小溪 溪水 溪流) 棉mián(棉袄、棉花、棉被) 探tàn(探头 探险 探出 ) 摇yáo(摇动 摇荡) 野yě(野外 田野 野花) 躲duǒ(躲雨 躲闪躲开) 解jiě(解冻 解渴 解开) 2古诗

二年级下册第五课我会认生字组词: 5.《泉水》 瓦wǎ(瓦罐 瓦盆瓦片) 泉quán(泉水 温泉) 然rán(然后 显然 忽然)结ji(结识 结果) 股gǔ(一股 ) 脆cuì(清脆 干脆 脆弱) 塔tǎ(灯塔 塔楼) 杜dù(杜梨 杜绝 防微杜渐 姓杜) 娟juān(杜鹃) 缝fèng(石缝) 罐guàn(瓦罐)

人教版四年级语文下册生字带拼音并组词:3课浙[zhè(浙江)(浙河)(浙水)(浙江省)桐tóng(梧桐)(桐油)(桐柏)(法桐)簇cù(一簇)(簇拥)(簇新)浓nóng(浓郁)(浓厚)(浓烈)(浓密)(浓度)臀tún(臀部)稍shāo(稍大)(稍小)(稍后)(稍等)(稍息)额é(额头)(额角)(额外)(前额)(额定)擦cā(擦洗)(擦网)(擦伤)(擦亮)(擦边球)蜿wān(蜿转)(蜿蜒)蜒yán(宛蜒)(蜿蜒)乳rǔ(乳汁)(乳液)(乳品)(乳名)(乳牛)据jù(根据)(据说)(据点)(据守)(据了解)源yuán(水源)(源于)(源泉)(源头)(源自)

1. 找春天 我会写生字 脱tuō(脱掉 脱色 脱落) 冻dòng(解冻 冻结 ) 溪xī(小溪 溪水 溪流) 棉mián(棉袄) 探tàn(探索 探究 ) 摇yáo(摇动 摇荡) 野yě(野外 田野 旷野) 躲duǒ(多雨 躲闪 躲避 躲开) 解jiě(解冻 解渴 解开 解说) 我会认

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇.都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发.执手相看泪眼,竟无语凝噎.念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔.多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月.此去经年,应是良辰好景虚设.便纵有千种风情,更与何人说?(好景 一人:美景)

脱tuō(脱掉 脱色 脱落) 冻dng(解冻 冻结 冰冻) 溪xī(小溪 溪水 溪流) 棉mián(棉袄 棉花 棉被) 探tàn(探出 探索 探究 )

半包围追 店 冈 迈 迷 迹 应 建 度 凤 凰 勾 府 题 逃 越 质 厚 底 甸 近 灰 厌 翅 勺 全包围团我可是挨课给你找的人教版二年级语文下册生字表(二)1 脱 冻 溪 棉 探 摇 野 躲

网站地图

All rights reserved Powered by www.5213.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5213.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com