www.5213.net > 含屋和书的成语

含屋和书的成语

高屋建瓴.

高屋建瓴、 爱屋及乌、 金屋藏娇、 叠床架屋、 海屋添筹、 迭床架屋、 牵萝补屋、 落月屋梁、 华屋秋墟、 金屋娇娘、 华屋山邱、 茅屋采椽、 华屋山丘、 海屋筹添、 银屏金屋、 声振屋瓦、 司农仰屋、 丰屋家、 不愧屋漏、 屋乌推爱、 因树为屋、 比屋而封、 华屋丘墟、 屋如七星、 汗牛充屋、 润屋润身、 萤灯雪屋、 千金比屋、 生栋覆屋、 仰屋著书

白面书生 闭户读书 秉笔直书 博览群书 刺股读书 大书特书 丹书铁契 丹书铁券 掉书袋 读书得间 读书三到 读书三余 读书种子 废书而叹 焚书坑儒 黄耳传书 家书抵万金 借书留真 据鞍读书 立地书橱 两脚书橱 临池学书 囊萤照书 牛角挂书 弃书捐剑 磬竹难书 然荻读书 三余读书 诗书发冢 史不绝书 书不尽言 书缺有间 书声琅琅 书香门第 四书五经 徒读父书 无巧不成书 悬石程书 仰屋著书 一介书生 郢书燕说 映雪读书 映月读书 拥书百城 有脚书橱 折节读书 知书达礼 著书立说

高屋建瓴、叠床架屋、华屋秋墟、屋舍俨然、仰屋著书、陆无屋,水无舟、发屋求狸、声振屋瓦、隔屋撺椽、珍楼宝屋、比屋连甍、金屋之选、屋下架屋、金屋娇娘、润屋润身、落月屋梁、缩屋称贞、仰屋窃叹、萤灯雪屋、屋乌之爱、因树为屋、丰屋家、屋梁落月、司农仰屋、不惭屋漏、白屋寒门、丰屋之祸、银屏金屋、茅屋采椽、家嘈屋闭筹添海屋、阿娇金屋、生栋覆屋、穷阎漏屋、屋上建瓴、牵萝补屋、望屋而食、丰屋延灾、海屋添筹、暗室屋漏、白屋之士、不愧屋漏、蓬屋生辉、月落屋梁、因乌及屋、没屋架梁、金屋藏娇、爱屋及乌、屋如七星、华屋山丘、累屋重架、千金比屋、比屋可封

屋梁落月屋如七星屋上建瓴屋上建瓴水屋上乌屋乌推爱屋乌之爱屋下盖屋屋下架屋屋下作屋爱屋及乌白屋寒门白屋之士比屋而封比屋可封比屋可诛比屋连甍发屋求狸丰屋家丰屋生灾丰屋延灾丰屋之过丰屋之祸丰屋之戒高屋建瓴隔屋撺椽海屋筹添海屋添筹华屋丘墟华屋秋墟华屋山丘黄屋左纛架屋迭床架屋叠床金屋藏娇金屋娇娘金屋之选金屋贮娇累屋重架茅屋采椽茅屋草舍茅屋土阶没屋架梁蓬屋生辉润屋润身缩屋称贞望屋而食望屋以食夏屋渠渠仰屋浩叹仰屋窃叹仰屋兴嗟仰屋兴叹仰屋着书仰屋之勤仰屋著书

书香门第、 四书五经、 罄竹难书、 焚书坑儒、 琴棋书画、 牛角挂书、 博览群书、 奋笔疾书、 书香世家、 郢书燕说、 丹书铁券、 书声琅琅、 映雪读书、 读书三到、 知书达礼、 黄耳传书、 白面书生、 然荻读书、 三余读书、 书声朗朗、 丹书铁契、 临池学书、 秉笔直书、 两脚书橱、 丹书白马、 一介书生、 磬竹难书、 立地书橱、 著书立说

阿娇金屋 爱屋及乌 暗室屋漏 白屋寒门 白屋之士 比屋而封 比屋可封 比屋连甍 不愧屋漏 不欺屋漏 迭床架屋 叠床架屋 发屋求狸 丰屋家 丰屋生灾 丰屋延灾 丰屋之过 丰屋之祸 丰屋之戒 高门大屋 高屋建瓴 隔屋撺椽 海屋筹添 海屋添筹 汗牛充屋

书香门第、 四书五经、 罄竹难书、 焚书坑儒、 琴棋书画、 尽信书不如无书、 书香世家、 读书破万卷、 家书抵万金、 牛角挂书、 郢书燕说、 博览群书、 书声琅琅、 奋笔疾书、 丹书铁券、 无巧不成书、 白面书生、 映雪读书、 知书达礼、 读

映雪读书 利用雪的反光读书.形容读书刻苦.郢书燕说 比喻牵强附会,曲解原意.学书不成,学剑不成 学习书法没学好,学习剑术也没学到手.指学习一无所成.著书立说 著:写作;立:成就;说:学说.写书或文章,创立自己的学说知书达

仰屋著书、屋乌之爱、比屋可封、白屋寒门、丰屋之祸、比屋连甍、缩屋称贞、燕雀处屋、阿娇金屋、暗室屋漏、重床叠屋、丰屋之戒、因乌及屋、金屋贮娇、没屋架梁、屋上建瓴、金屋之选、屋下架屋、支床叠屋、白屋之士、土阶茅屋、望屋而食、束之高屋、望屋以食、隔屋撺椽、丰屋生灾、高门大屋、不欺屋漏、累屋重架、屋下作屋

网站地图

All rights reserved Powered by www.5213.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5213.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com